Edhe pse mësimi në klasë me kontakt të vazhdueshëm me mësimdhënsit dhe studentët e tjerë është i pazëvendësueshëm, jo rallë na ndodh ta kemi të pamundur të jemi në klasë. Sidiqoftë të mësuarit nuk ka pse ndalet për shkak të distancës fizike.

Për këtë arsye, në seksionet e mëposhtme do gjeni materiale interesante dhe të mjaftueshme për të përsëritur njohuritë e fituara në klasë por pse jo edhe për të mësuar në mënyrë të pavarur njohuri e shkathtësi të reja gjuhësore.

Anglisht Gjermanisht