Prej 24 gushtit 2010 NAS është akredituar nga EAQUALS – Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services (www.eaquals.org), i cili është institucion me status pjesëmarrës në Këshillin e Evropës që bën akreditimin e shkollave të gjuhëve të huaja në bazë të Kornizës së Përbashkët Gjuhësore Evropiane – CEFR. New Age School është e vetmja shkollë në Kosovë e akredituar dhe si e tillë renditet për nga sigurimi i cilësisë në të njëjtin nivel me British Council, Goethe Institut, Trinity College, etj, të gjitha institucione të akredituara nga EAQUALS.