Edhe pse nuk ka prind që nuk do më të mirën për fëmijët e tij, ne jemi të vetëdijshëm që jo të gjithë i kanë kushtet për t’u mundësuar fëmijëve të tyre kujdes cilësor. Për këtë arsye ne ofrojmë disa lloje paketash në menyrë që t’ua lehtësojmë prindërve barrën e kujdesit për fëmijët por edhe t’ua mundësojmë financiarisht këtë kujdes. Më poshtë janë çmimet mujore për secilin shërbim brenda programit.

Qëndrimi: 50.00€ – Përfshin qëndrimin prej 5 orësh në ditë, ndihmën me detyrat dhe mësimet dhe aktivitete argëtuese.

Transporti: 22.00€ – Përfshin transportin/shoqërimin prej shkollës publike në New Age School ose anasjelltas.

Ushqimi

Mëngjesi: 33.00€

Dreka: 44.00€

Mëngjesi dhe Dreka: 66.00€

Kurs gjuhe (anglisht ose gjermanisht): 10.00€ – Përfshin tri orë në javë pa librat dhe certifikatën.

Varësisht prej kërkesës dhe mundësisë, ju mund të zgjidhni paketën e plotë ose pjesë të saj.

Për çmimoren e plotë, klikoni këtu.

<<Kthehu                                                                                                                                                         Vazhdo>>