Në maj 2013 New Age School  ishte një nga dy shkollat e vetme në Kosovë që mori akreditim maksimal 3-vjeçar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës (akk-ks.net). Edhe njëherë, shkolla jonë vërtetoi se prin me sistemin e vet të sigurimit të cilësisë mes një morie të pafund shkollash të gjuhëve në Kosovë.