Prej vitit 2011, New Age School është qendër trajnuese dhe testuese e LCCI (London Chamber of Commerce and Industry). Të qenit pjesë e rrjetit të LCCI-së (www.lcci.org.uk) mundëson shkollës sonë të ofrojë trajnime dhe certifikime në fusha specifike, si: financë, marketing, administrim bizensi, shkenca kompjuterike, etj.