Fëmijët prej klasës 1 deri në klasën 6 e kanë shumë të vështirë të rrinë larg kujdesit të prindërve, e po kështu janë pikërisht këto mosha që kanë më shumë nevojë për ndihmë me detyrat dhe mësimet. Për këtë arsye mosha e synuar nga ky program është prej 6/7 deri 11/12.

<<Kthehu                                                                                                                                                         Vazhdo>>