Program mësimi i personalizuar – Edhe pse shkollat publike bazohen në një kurrikulë standarde, ne ua përshtasim qasjen nevojave dhe karakteristikave të secilit fëmijë.
Aktivitete argëtuese – Pa aktivitete fizike dhe argëtuese fëmijët s’mund të kenë zhvillim emocional e trupor të shëndetshëm. Për këtë arsye programi ynë mundëson çlodhje e argëtim përmes aktiviteteve të shumta.
Ndihmë në kryerjen e detyrave – Ndihma në kryerjen e detyrave të shtëpisë është thelbësore. Jo të gjithë prindërit kanë kohë dhe njohuri të mjaftueshme për t’i ndihmuar fëmijët në këtë aspekt.
Kujdes i vazhdueshëm gjithëditor – Për t’u mundësuar fëmijëve që të mos e ndiejnë mungesën e prindërve, në kujdesemi jo vetëm për mësimet por edhe për transportin, ushqimin e, mbi të gjitha, sigurinë e fëmijëve.

<<Kthehu                                                                                                                                                         Vazhdo>>