Kid Time ofrohet prej orës 7.30 deri 18.00.  Varësisht prej orarit në shkollë të fëmijëve dhe nevojave të prindërve programi mund të ofrohet për krejt këtë periudhe ose për pjesë të caktuara të saj.

Kalendari përputhet me atë të MASHT-it dhe të shkollave publike. Në rast të kërkesës së prindërve mund të bëhen ndryshime të kalendarit dhe rrjedhimisht edhe të çmimit.

<<Kthehu                                                                                                                                                         Vazhdo>>