• Detyra praktike:

Me këto detyra të thjeshta dhe praktike do keni mundësi të vetëkontrolloni dhe zgjeroni dijet tuaja të mësuara gjatë vijimit të niveleve përkatëse (me programin Menschen) në New Age School. Zgjidhni nivelin dhe mësimin përkatës dhe plotësoni dy ose tri në ditë duke përsëritur njohuritë e vjetra e duke mësuar të tjera.

Menschen A1.1

Kursbuch

Arbeitsbuch

Menschen A1.2

Kursbuch

Arbeitsbuch

Menschen A2.1

Kursbuch

Arbeitsbuch

Menschen A2.2

Kursbuch

Arbeitsbuch

Menschen B1.1

Kursbuch

Arubeitsbuch

Menschen B1.2

Kursbuch

Arbeitsbuch

  • Mësime gramatikore:

Në këto lidhje do gjeni mësime gramatikore jashtëzakonisht praktike. Një pjesë e mësimeve janë të shoqëruara me video dhe secili mësim ka ushtrime dhe teste vetëkontrolluese. Për më tepër mësimet ndahen në dy nivele (fillestar dhe të avancuar) dhe niveli i vështirësisë së ushtrimeve mund të personalizohet nga vetë ju. Po kështu një seksion i detajuar mbi drejtshkrimin e gjermanishtes do ju ndihmojë me rregulla praktike. Fillimisht duhet të regjistroheni ose logohuni me këto të dhëna:

user: dhimitri bibolli

pass: Readalot2020

Video mësime

Mësime sipas niveleve

  • Ushtrime leximi:

Në këtë lidhje do keni mundësi të praktikoni aftësitë tuaja mbi kuptimin e tekstit. Ushtrimet janë të ndara sipas niveleve dhe temat janë praktike dhe nga përditshmëria. Fillimisht duhet të regjistroheni ose logohuni me këto të dhëna:

user: dhimitri.bibolli@gmail.com

pass: Readalot2020

Kuptimi i tekstit

  • Podcast-e:

Nuk ka mënyrë me efektive pë të përmirësuar shkathtësitë e dëgjimit dhe të kuptuarit, por edhe për të përmirësuar shqiptmin në gjuhë të huaj se sa dëgjimi i materialeve audio/video në atë gjuhë. Në lidhjet e mëposhtme do gjeni një numër të madh podcast-esh me tema nga më të ndryshmet dhë në dy nivele, të cilat do ju ndihmojnë të freskoni e përmirësoni shkathtësitë e sipërpërmendura.

Super easy German

Easy German

  • Audio-libra:

Ndërkohë që merreni me aktivitete të tjera mund të dëgjoni audio-libra në gjuhën gjermane nga autorë të ndryshëm.

Audio-libra 1

Audio-libra 2

Qëndroni në kontakt me mësimdhënësit tanë duke u dërguar pyetje apo çkado tjetër në emailin e tyre. Ja kontaktet e mësuesve:

Manushaqe Kelmendi

 

Kaltrina Canolli