Përpos të gjtha materialeve digjitale dhe online me të cilat studentët tanë janë të pajisur dhe të cilat i shfrytëzojnë përmes qasjes personale, në këtë hapësirë do gjeni mundësi të shumta për të praktikuar shkathtësitë gjuhësore apo për të ushtruar aspektet gramatikore apo leksikore të gjuhës angleze. Të gjitha materialet e përzgjedhura janë të përshtatshme për vetëstudim, por mos harroni që mësimdhënësit tanë janë të gatshëm për t’ju ndihmuar në çdo moment.

  • Leximi:

Në këto lidhje do keni mundësi të praktikoni aftësitë tuaja mbi kuptimin e tekstit. Ushtrimet janë të ndara sipas niveleve dhe temat janë praktike dhe nga përditshmëria.

Kuptimi i tekstit 1  (user:dhimitri.bibolli@gmail.com pass: Readalot2020)

Kuptimi i tekstit 2

  • Dëgjimi:

Aktivitetet në këto lidhje ju mundësojnë të praktikoni shkathtësinë e dëgjimit. Disa prej tyre janë të ndara në tri nivele sipas shkallës së vështitësisë dhe po kështu mbulojnë fusha të ndryshme me një larmi të madhe temash dhe përpos pjesës së dëgjimit dhe pyetjeve pasuese (vetëkontrolluese) aktivitetet fillojnë me një ushtrim të shkurtër përgatitor dhe një seksion mbi idiomat e përdorura.

Dëgjim 1

Dëgjim 2

Dëgjim 3

Dëgjim 4

  • Shkrimi:

Aktivitetet e mëposhtme do ju ndihmojnë të praktikoni shkathtësinë e shkrimit. Të gjitha mësimet dhe ushtrimet janë klasifikuar sipas niveleve gjuhësore por edhe sipas fushave dhe temave të ndryshme.

Shkrim 1

Shkrim 2

Shkrim 3

  • Të folurit dhe shqiptimi:

Edhe pse është e vështirë të praktikosh këtë shkathtësi përmes vetëstudimit, materialet në vijim janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që përmes vidoeve dhe inçizimeve të keni mundësi të dëgjoni shqiptimin, theksin dhe intonacionin e saktë të gjuhës angleze. Gjithashtu, disa nga faqet ju mundëosjnë të regjistroni shqiptimin tuaj dhe ta krahasoni me modelin e dhënë.

Speaking 1 (user:dhimitri.bibolli@gmail.com pass: Readalot2020)

Speaking 2

Speaking 3

  • Gramatika:

Këto materiale ofrojnë mundësimi për të praktikuar tema gramatikore si edhe për të mësuar njohuri të reja sipas niveleve.

Gramatikë 1

Gramatikë 2

Gramatikë 3

Gramatikë 4

  • Teste dhe kuize:

Të gjitha këto teste dhe kuize janë vetëkontrolluese. Ato janë të kategorizuara sipas niveleve por edhe sipas shkathtësive gjuhësore (lexim. dëgjim, shkrim, të folur).

Teste gramatike 

Teste dëgjimi

Teste dëgjimi, fjalori, gramatike,leximi

  • Libra:

Në lidhjet e mëposhtme do gjeni artikuj, romane, tregime, novela, shumica me regjistrim audio dhe nivele të ndryshme për ju që të argëtoheni dhe të përmirësoni anglishten. Disa prej tyre pasohen nga ushtrime që kontrollojnë aftësinë tuaj të të kuptuarit.

Libra audio 1 

Libra audio 2

Libra audio 3

  • Lojëra gjuhësore:

Luani, argëtohuni dhe njëkohësisht mësoni edhe anglisht me këto lojëra fantastike.

Sramble

Lyrics game

Crosswords

Verb machine

 

Qëndroni në kontakt me mësimdhënësit tanë duke u dërguar pyetje apo çkado tjetër në emailin e tyre. Ja kontaktet e mësuesve:

Edita Ramadani

 

Klatrina Zabërgja

 

Trëndelina Zhitia

 

Ruzhdi Krasniqi