Mosha minimale : 16

Nivelet : 7 nivele, A1-C2

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 15

Orët totale : Beginner 96, Element. 120, Pre. 120, Inter. 144,

Upper. 144, Adv. 144, Prof. 250

Kohëzgjatja : Beginner 2 ½ , Element. 3, Pre. 3, Inter. 3 ½ ,

Upper. 3 ½ , Adv. 3 ½ , Prof. 6 muaj