Në New Age School ofrohen kurse të ndryshme gjuhësore për të rritur. Për shumicën e kurseve regjistrimi është i hapur gjithë vitin dhe kurset fillojnë thuajse çdo javë. Kurset grupore zakonisht përbëhen nga 10 deri 15 studentë. Po kështu, ne ofrojmë kurse në grupe të vogla (grupe VIP), si edhe kurse individuale.

kurset anglisht