Qëllimi : Studime biznesi, punë,etj

Mosha minimale : 16

Niveli minimal : B1

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 10

Orët totale : 66

Kohëzgjatja : 7 javë