Në New Age School ne kemi ndërtuar kurse – për fëmijët dhe të rinjtë prej 7 deri 16 vjeç – që ndihmojnë  fëmijët tuaj të mësojnë anglishten shpejt dhe me kënaqësi. Ka shumë rëndësi që kur fëmijët të mësojnë  anglisht, ky proces të jetë praktik dhe i dobishëm, si edhe argëtues dhe kreativ. Aktivitetet ashtëmësimore dhe metodat e mësimdhënies janë hartuar në mënyrë të tillë që t’u përshtaten fëmijëve të vegjël dhe adoleshentëve. Ne ofrojmë kurse të gjuhës që u përshtaten të gjitha niveleve dhe aftësive.