• Bashkë me prindërit:

Të dashur prindër! Këtu do gjeni materiale shtesë që do ju mundësojnë të ndihmoni fëmijët të përsëritin njohuritë e mësuara në klasë si edhe t’i zgjerojnë ato. Varësisht prej nivelit, ju mund të zgjidhni ushtrimet apo aktivitetet dhe t’i përdorni ato me fëmijët tuaj.

English World 1-6

  • Mësoni përmes këngëve:

Këto këngë të thjeshta por tërheqëse do ju argëtojnë pa masë dhe përmes titrave do keni mundësi të kuptoni më mirë dhe të mësoni fjalë të reja. Të gjitha kngët janë të shoqëruara me aktivitete shtesë mbi fjalët e reja.

At the zoo 

Going into town 1

Going into town 2

Going on an adventure

  •  Praktikoni 4 shkathtësitë:

Këto aktivitete ju ndihmojnë të praktikoni dëgjimin, leximin, shkrimin dhe të folurin. Gjithashtu do keni mundësi të mësoni edhe fjalë të reja. Aktivitetet mund të hapen në kompjuter ose tablet.

Niveli Pre-A1

Niveli A1

Niveli A2

Kids video zone

Writing

  • Lojëra gjuhësore:

Luani, argëtohuni dhe njëkohësisht mësoni edhe anglisht me këto lojëra fantastike.

Beat the keeper

Sushi spell

Word wangling

Word shake

PBS Games

ABC countdown

Animal band

Clean and green

Fantasy run

Job mixer

Story maker 1

Story maker 2

School run

Games to learn English

Games for everything

  • Libra dhe këngë:

Në lidhjet e mëposhtme do gjeni tregime, përralla, poezi dhe këngë, të gjitha me regjistrim audio për ju që të argëtoheni dhe të përmirësoni anglishten.

Tregime, përralla, poezi dhe këngë (audio dhe transcript)

Libra audio

Tregime me video

Libra sipas moshave (username: dhimitri Bibolli / pass:Readalot2020)

  • Detyra praktike:

Me këto detyra të thjeshta dhe praktike do keni mundësi të vetëkontrolloni dijet tuaja. Plotësoni dy ose tri në ditë duke përsëritur njohuritë e vjetra e duke mësuar të tjera.

Numbers 1

Numbers 2

Colors

To be 1

To be 2

Present simple 1

Present simple 2

Do, does

Present simple vs Present continuous

Past simple

Present perfect

There is/There are

A, an, some, any

Question words

Degrees of adjectives

Possessive adjectives

Personal pronouns

Time

Days

Months and Seasons

Body parts

Weather

Clothes

Food

Furniture

School supplies

Who is who

Qëndroni në kontakt me mësimdhënësit tanë duke u dërguar pyetje apo çkado tjetër në emailin e tyre. Ja kontaktet e mësuesve:

Edita Ramadani

 

Xheneta Paci

 

Flaka Kukleci

 

Klatrina Zabërgja

 

Trëndelina Zhitia