•  Praktikoni 4 shkathtësitë:

Këto aktivitete ju ndihmojnë të praktikoni dëgjimin, leximin, shkrimin dhe të folurin. Gjithashtu do keni mundësi të mësoni edhe fjalë të reja.

Të folurit:

A1

A2

B1

B2

Dëgjimi:

A1

A2

B1

B2

C1

Leximi:

A1

A2

B1

B2

C1

Shkrimi:

A1

A2

B1

B2

C1

  • Video-mësime gramatikore dhe të komunikimit:

Të gjitha këto mësime (grammar) mbulojnë temat kryesore gramatikore të cilat do ju ndihmojnë të qartësoni ose mësoni pikat më delikate gjuhësore pa të cilat anglishtja juaj do tingëllonte jo e saktë si në të folur ashtu edhe shkrim. Në fund të këtij grupi mësimesh do keni mundësi edhe të testoni aftësinë tuaj për t’i kuptuar dhe përvetësuar këto mësime. Grupi i dytë i video-mësimeve (communication) ofron praktikim të komunikimit përmes temave e niveleve të ndryshme.

Grammar

Communication

  • Ushtrime dhe kuize:

Për të kontrolluar progresin tuaj sa i takon njohurive gjuhësore të kaluara apo edhe te reja, mund të plotësoni kuizet apo ushtrimet e mëposhtme vetëkontrolluese. Zgjidhni temën gramatikore dhe plotësoni ushtrimin.

Kuize

  • Libra, artikuj dhe këngë:

Në lidhjet e mëposhtme do gjeni artikuj, romane, tregime, novela, shumica me regjistrim audio dhe nivele të ndryshme për ju që të argëtoheni dhe të përmirësoni anglishten. Disa prej tyre pasohen nga ushtrime që kontrollojnë aftësinë tuaj të të kuptuarit.

Romane, tregime, novela 

Libra audio

Artikuj

Libra sipas moshave (username: dhimitri Bibolli / pass:Readalot2020)

  • Idioma

Shprehjet frazeologjike, apo idiomat, i japin gjuhës një aspekt të theksuar kreativiteti dhe njësimi kulturor me folësit anglishtja e të cilëve është gjuha e nënës. Në këtë lidhje do gjeni ushtrime për idiomat.

Shprehje frazeologjike sipas temave

  • Lojëra gjuhësore:

Luani, argëtohuni dhe njëkohësisht mësoni edhe anglisht me këto lojëra fantastike.

Word wangling

Word shake

Mad Libs

Sramble

Lyrics game

Qëndroni në kontakt me mësimdhënësit tanë duke u dërguar pyetje apo çkado tjetër në emailin e tyre. Ja kontaktet e mësuesve:

Edita Ramadani

 

Flaka Kukleci

 

Klatrina Zabërgja

 

Trëndelina Zhitia