Qëllimi : Studime universitare, vizë e bashkimit familjar,

etj

Mosha minimale : 16

Niveli minimal : B1

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 8

Orët totale : 66

Kohëzgjatja : 7 javë