Qëllimi : Vizë e bashkimit familjar, punë, etj

Mosha minimale : 12

Niveli minimal : B1

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 10

Orët totale : 66

Kohëzgjatja : 7 javë