Kurs i personalizuar

Qëllimi : Aftësimi në anglishten profesionale të fushave të

ndryshme si: kompjuter, marketing, mjekësi, etj

Mosha minimale : 16

Nivelet : B2, C1,

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 15

Orët totale : 70

Kohëzgjatja : 2-3 muaj