Qëllimi : Vizë e bashkimit familjar, studime, punë,etj

Mosha minimale : 16

Niveli minimal : C1

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 10

Orët totale : 66

Kohëzgjatja : 7 javë