Qëllimi : Për ata që duan të studiojnë biznes ose që

punojnë në ambient biznesi

Mosha minimale : 16

Nivelet : A2, B1, B2, C1,

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 15

Orët totale : 120

Kohëzgjatja : 3-5 muaj