Qëllimi : Për studentët të cilët duan të përvetësojnë

komunikimin në ambiente akademike.

Mosha minimale : 16

Nivelet : B2, C1,

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 15

Orët totale : 70

Kohëzgjatja : 2-3 muaj