Mosha minimale: 7

Nivelet: 6 nivele, Pre A1-A2+

Data: Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës: Deri 15

Orët totale: 110

Kohëzgjatja: Rreth 10 muaj