Mosha minimale:12

Nivelet: 4 nivele, A1-B1

Data: Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës: Deri 15

Orët totale: 110

Kohëzgjatja: Rreth 10 muaj