Kurs i përgjithshëm

Mosha minimale: 12

Nivelet: 6 nivele, A1-C2

Data: Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës: Deri 15

Orët totale: A1-84, A2-120, B1-120, B2-144, C1-144, C2-250

Lloji i kursit: I rregullt, 6 orë javore

Intensiv, 10 orë javore

Super intensiv, deri 25 orë javore

Individual, varësisht prej kërkesës

Kohëzgjatja:  I rregullt: 3 ½  -10 muaj varësisht prej nivelit

Intensiv: 2-5 muaj varësisht prej nivelit

Super intensiv : 3 javë-2 ½ muaj varësisht prej nivelit