Kurs përgatitor për Goethe Institut A1

Qëllimi: Vizë e bashkimit familjar, studime, punë, etj

Mosha minimale: 18

Niveli minimal: A1/A2

Data: Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës: Deri 10

Orët totale: 66

Kohëzgjatja: 7 javë

NB: Ky është vetëm kurs përgatitor. New Age School nuk lëshon asnjë nga certifikatat e Institutit Goethe.