Mosha minimale: 12

Nivelet: 3 nivele, A1-B1

Data: Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës: Deri 15

Orët totale: 98

Kohëzgjatja: 9 muaj