Në lidhjet e mëposhtme do gjeni materiale për fëmijët prej 6 deri 12 vjeç. Materialet përfshijnë aktivitete shtesë nga planprogrami English World 1-5 (librat 1 deri 6)për gjuhën angeze si edhe Beste Freunde (A1.1-A2.2) për gjuhën gjermane, si edhe lojëra gjuhësore, video, libra, etj. Të gjitha materialet janë të hartuara për përdorim të pavarur në kushte shtëpie. Sidoqoftë mos hezitoni të bashkëpunoni me familjarët apo shokët si edhe në raste paqartësish na kontaktoni.

Anglisht Gjermanisht