Në lidhjet e mëposhtme do gjeni materiale për adoleshentët prej 13 deri 16 vjeç. Materialet përfshijnë aktivitete shtesë nga planprogrami Prime Time 1-4 për gjuhën angeze si edhe Beste Freunde (A1.1-A2.2) për gjuhën gjermane, si edhe lojëra gjuhësore, video, libra, etj. Të gjitha materialet janë të hartuara për përdorim të pavarur në kushte shtëpie. Sidoqoftë mos hezitoni të bashkëpunoni me familjarët apo shokët si edhe në raste paqartësish na kontaktoni.

Anglisht Gjermanisht