Në bazë të vendimit të Qeverisë, ndërpritet procesi edukativo arsimor në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit deri më datën 27 mars. Për rrjedhojë New Age School pezullon mësimin deri në këtë datë.