Certifikimi i njohurive të gjuhës angleze përmes provimeve të Cambridge Assessment English (pjesë e Cambridge University), jo vetëm që ju rrit mundësitë për karrierë dhe shkollim, por i gjithë procesi deri në certifikim ju aftëson për të përdorur rrjedhshëm anglishten në botën reale.

Tashmë këto provime janë pranuar edhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikes së Kosovës, si kusht për pranimin në nivelin Master dhe Doktoraturë.

Përpos faktit që, ndryshe nga IELTS apo TOEFL, këto certifikime nuk kanë afat skadimi, ato pranohen nga 25.000 universitete, kompani dhe qeveri në gjithë botën dhe rreth 5.5 milion njerëz certifikohen çdo vit me këto certifikata.

New Age School ju ofron mundësinë për t’u përgatitur për këto provime si edhe të gjitha informatat dhe lehtësitë në lidhje me regjistrimin, pagesën dhe testimin.

Ju kujtojmë se datat më të afërta për këto provime janë:

FCE-B2, 3 dhjetor 2019 (afati i regjistrimit dhe pagesës deri më 1 nëntor 2019)

CAE-C1, 4 dhjetor 2019 (afati i regjistrimit dhe pagesës deri më 2 nëntor 2019)

KET dhe PET (A2 /B1), 5 dhjetor 2019 (afati i regjistrimit dhe pagesës deri më 3 nëntor 2019)

Na konkaktoni sa më parë në qendrat tona.

 

 

Tags: , , , , , ,