NEW AGE SCHOOL lajmëron të gjithë nxënësit dhe mësuesit se
nuk do mbahet mësim më 18 shkurt 2019 në zëvendësim të ditës së PAVARËSISË!