Kjo ofertë për kurse të gjuhës angleze për të rritur vlen vetëm për kurset e paradites deri në orën 14.00. Ky program ofron 6 nivele të gjuhës angleze të cilat ju mundësojnë mësimin e gjuhës përmes temave dhe teksteve të pasura me informata të përditësuara dhe situata reale në kushtet e globalizimit të anglishtes. Të gjitha nivelet janë të ndërtuara enkas për të ofruar praktikim të barazpeshuar të shkrimit, dëgjimit, leximit dhe të folurit. Certifikimi është i akredituar. Për regjistrim kontaktoni qendrën tonë më të afërt:

NAS1: Rr.Agim Ramadani, Nr.30, Prishtinë,Tel: 038 246 100, Cel: 044/049 584 895

NAS2: Rr. Nazim Gafurri, Nr.16, Prishtinë, Tel: 038 246 200, Cel: 045/049 34 34 76

NAS3: Rr. Zija Shemsiu, U3H2 Nr.10, Prishtinë, Cel: 044/049 56 49 36

info@newageschool.net